ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA
Ing. Ivana Řeháková, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
Zeleň ve městě
 • Rekonstrukce Husova náměstí Beroun, 2003
 •  
 • Obnova zeleně Jedličkova sídliště, Lysá nad Labem, 2005
 • Obnova stromořadí a ploch zeleně v Zámecké ulici, Lysá nad Labem, 2006
 • Studie komplexní obnovy veřejné zeleně na Náměstí republiky v Neratovicích, 2007
 • Koncepce výsadeb ve městě Česká Lípa a přidružených obcích, 2008
 • Rekonstrukce menší parkově upravené plochy, Praha 8 - Ďáblice, 2008
 •  
 • Regenerace městského parku Josefa Hory, Roudnice nad Labem, 2008
 • Projektová dokumentace k úpravě vnitrobloku (zeleň, cestní síť, hřiště pro seniory) Praha - Vokovice, 2009
 •  
 • Obnova a rozšíření veřejné zeleně v městě Dobřichovice, 2009
 • Komplexní studie řešení v centru města Louny (Masarykovy sady, Alej vzdechů, Modřická alej, prostor výstaviště), 2010
 • Zeleň v obcích
 • Obnova a rozšíření veřejné zeleně Šestajovice 1. a 2.etapa, 2009
 • Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně v intravilánu a extravilánu obce Jirny, 2009
 • Projektová dokumentace řešení zeleně, dětského hřiště a cestní sítě v obci Liblice, 2009
 • Reprezentativní zeleň před význačnými budovami
 • Projekt řešení zeleně AV – ČR, Flemingovo náměstí, Praha 6, 2006 - 2010
 • Studie řešení Flemingova náměstí, Praha - Dejvice, 2009
 • Projektová dokumentace k ozelenění Kulturního a kongresového centra Trutnov, 2007
 • Národní technické muzeum, částečná obnova zeleně, 2008
 • Projekt řešení zeleně v okolí nového divadla ve městě Trutnov, 2009
 • Sadovnické úpravy občanského vybavení sídla
 • Projekt řešení zeleně a dětského hřiště v Mateřské škole Praha – Ďáblice, 2007
 • Rozšíření MŠ Beroun - Hlinky, 2008
 • Školní ekologická zahrada - živá laboratoř, SOŠ Poděbrady, 2008
 • Sadovnické úpravy průmyslových závodů
 • Projekt řešení zeleně v prostoru fa. StyroTrade, Čakovičky, 2007, 2008
 • Projekt ozelenění areálu fy. IRE, s.r.o., 2008
 • Zeleň v historických objektech
 • Studie sadových úprav, zámek Liblice, 2005
 • Projekt obnovy zeleně, zámek Liblice – Čestný dvůr, 2006
 • Studie řešení a revize projektové dokumentace parku u Zábranského kostela, Beroun, 2006
 • Sadové úpravy u Velechrámu Sv. Barbory v Kutné Hoře, 2007 - 2010
 • Krajinářská zeleň
 • Projekt revitalizace území, Kostelec nad Labem – Rudeč, 2006
 • Projekt revitalizace vodní plochy v obci Mlékojedy, 2007
 • Projekt revitalizace vodní plochy v obci Byškovice, 2007
 • Dokumentace stavu rozptýlené mimoletní zeleně v loukách NPP Babiččino údolí a návrh její obnovy, 2007
 • Ostatní
 • Zoologická zahrada v Praze, Vodní svět, Statek, realizace 2005