ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA
Ing. Ivana Řeháková, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
Zpracování všech stupňů projektové dokumentace

Úspěšnost v projekční činnosti k žádostem o dotace!

Nabízíme projekční činnost:
 • v sídlech městského typu
 •    - zeleň na náměstích
     - zeleň obytných souborů a ulic
     - mobilní zeleň
     - zeleň parků, mobiliář
     - prvky drobné architektury
     - řešení dětských hřišť
 • reprezentativní zeleň před významnými budovami
 • zeleň v historických objektech
 • zeleň pietních míst
 • zeleň průmyslových zón
 • krajinářská zeleň
 • další činnost
 •    - inventarizace a klasifikace dřevin
     - rozpočtování realizací a údržeb
     - autorský dozor
     - konzultační činnost

  Ukázky výkresové dokumentace:
 • obnova vnitrobloku s využitím prvků fitness - Vokovice

 • Studie řešení - varianta A; PDF verze

  Studie řešení - varianta B; PDF verze

  Studie řešení - varianta C; PDF verze

  Současný stav; PDF verze

  Plán kácení; PDF verze

  Návrh parkových úprav; PDF verze