ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA
Ing. Ivana Řeháková, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
     Soukromá zeleň se týká zahrad popř. jejich částí (předzahrádka, obytná terasa). Řešíme zahrady nově založené (v individuální zástavbě, řadové, atriové), ale i rekonstrukce včetně vybavenosti.

Postup tvorby soukromého prostoru:
 • úvodní schůzka - klienta s architektem na řešené lokalitě, kde klient upřesní zadání, předání podkladů
 • vyhodnocení současného stavu - v případě, kdy na lokalitě jsou stávající dřeviny, je třeba je zaměřit a zinventarizovat, navrhnout další postup.
 • u lokalit většího rozsahu pohledová a funkční analýza
 • stanovení záměru (styl zahrady, kompoziční myšlenky, hlavní cíle)
 • zpracování studie řešení ve variantách a následná konzultace
 • vybraná varianta nebo provedená korektura je vypracována do fáze prováděcí dokumentace, která může mít podle charakteru lokality dvě části:
     část stavební – např. zpevněné plochy, zídky, pergola a další prvky drobné
        architektury
     část vegetačních úprav – terénní úpravy, osazovací plán, kde jsou již konkrétně
        navrženy jednotlivé rostliny, výběr rostlin je předmětem konzultace
 • dále je vypracován vytyčovací plán výsadeb (přesné určení místa rostliny) a textová část průvodní zpráva, technická zpráva a výkaz výměr a materiálu jako podklad pro realizaci zahrady)

 • Dále nabízíme:
 • návrhy technické vybavenosti – osvětlení, závlahový systém
 • návrhy zahradního mobiliáře
 • kontakty na realizační firmy
 • autorský dozor při realizaci zahrady

 • Projekt řešení rodinné zahrady vždy musí korespondovat s přáním klienta a zároveň obsahovat práci architekta. Projektová dokumentace je prvním krokem k zajištění odpovídajícího výsledku.

  Ukázky výkresové dokumentace:
 • individuální zástavba

 • Studie řešení - varianta A; PDF verze

  Studie řešení - varianta B; PDF verze

  Studie řešení - varianta C; PDF verze

  Osazovací plán výsadeb; PDF verze

  Vytyčovaci plán výsadeb; PDF verze
 • řadová zástavba

 • Studie řešení - varianta A;
  PDF verze

  Studie řešení - varianta B;
  PDF verze

  Osazovací plán výsadeb;
  PDF verze

  Vytyčovaci plán výsadeb;
  PDF verze
 • zeleň na konstrukci

 • Zpevněné plochy; PDF verze

  Kovové prvky; PDF verze

  Osazovací, vytyčovací plán;
  PDF verze